आपले स्वागत आहे

पालक म्हणून आपण आपल्या पाल्याचे संगोपन कसे करतात? कसे करायला हवे? इ. विषयांवर आपले मत बालपण.कॉम वर मांडू शकता.

आपण आपल्या लिखाणातून बालपणच्या या उपवनात आपल्या विचारांचे नव-नवीन रोपे रोवावीत व या उपवनाची अधिकाधिक शोभा वाढवावी.

येण्याची नोंद

   नविन पासवर्ड मागवा

बालपण.कॉम चे सदस्य व्हा.

 
मुखपृष्ठ > संस्कार > श्लोक

 • बाळासाठी प्रार्थना
  रवी राज तुला नमन करिते भावे | तेज पुंज बाळ मज व्हावे || अनिला तू रे अवखळ नट खट भारी | आरोग्याची देई शिदोरी || जल देवी गे होऊ कशी उतराई ? संजीवन बाळा देई || पुढे वाचा...
 • भोजनाच्या वेळचे श्लोक
  वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे । सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे । जिवन करि जिवित्वा अन्न हे पूर्णब्रह्म । उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म ॥१॥ पुढे वाचा...
 • पसायदान
  आता विश्वात्मकें देवें । येणे वाग्यज्ञें तोषावें । तोषोनिं मज ज्ञावे । पसायदान हें ॥ पुढे वाचा...
 • सायंप्रार्थना
  शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा । शत्रुबुध्दीविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते ॥ पुढे वाचा...